Đồng Nai Ban Hành Quy Định Tách Thửa Đất Đồng Nai

Quyết định số 22/2020 ban hành các quy định tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. Quyết định tách thửa đất Đồng Nai có hiệu lực từ ngày 1.7.2020. Do Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh ký duyệt.

Tách Thửa Đất Đồng Nai

Nội Dung Tách Thửa Đất Đồng Nai

Quyết định tách thửa đất Đồng Nai này phân thành 2 loại: đất ở và đất nông nghiệp.

  • Đất Ở:

Đất ở tại đô thị: diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa là 60m2 (tính luôn xã Long Hưng, TP.Biên Hòa).

Đối với đất ở nông thôn: diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách là 80m2.

  • Đất Nông Nghiệp:

Thuộc đất nông nghiệp tại đô thị: diện tích tối thiểu sau khi tách thửa là 500m2; (tính luôn cả xã Long Hưng).

Với đất nông nghiệp tại nông thôn: diện tích tối thiểu là 1.000m2.

Trách Nhiệm Ra Quyết Định

UBND cấp huyện có trách nhiệm xem xét; cho phép tách thửa đối với người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân.

Ngoài ra, căn cứ theo các quy định pháp luật khác có liên quan cho phép tách thửa đối với những trường hợp cụ thể là: hộ gia đình, cá nhân thuộc chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo; người có hoàn cảnh khó khăn; tặng/cho quyền sử dụng đất cho con hoặc nhận thừa kế sử dụng đất có nhu cầu tách thửa nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu.

Quyết định 22 này sẽ thay thế cho quyết định 03 về quy định tách thửa; được UBND tỉnh Đồng Nai ban hành vào tháng 1.2018.

Chúng tôi sẽ cập nhật trong tương lai nếu có thay đổi.

Bất Động Sản Miền Nam