Đồng Nai Đã Giải Ngân Hơn 1.200 Tỉ Đồng Cho Sân Bay Long Thành

Đến hết tháng 5/2020, các đơn vị chức năng đã thực hiện giải ngân được hơn 1.200 tỉ đồng nguồn vốn cho sân bay Long Thành.

sân bay long thành
Sân Bay Long Thành

Nhiệm Vụ Nguồn Vốn

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, đến hết tháng 5/2020; các đơn vị chức năng đã thực hiện giải ngân được hơn 1.200 tỉ đồng nguồn vốn. Tập trung được bố trí cho nhiệm vụ:

  • Dự án thu hồi đất
  • Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay Long Thành.

Bố Trí Nguồn Vốn

Trong đó, riêng trong tháng 5/2020, các đơn vị đã thực hiện giải ngân hơn 272 tỷ đồng. Cụ thể:

  • Sở TN-MT đã thực hiện giải ngân 250 tỷ đồng.
  • UBND H.Long Thành thực hiện giải ngân hơn 69 tỉ đồng.
  • Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh giải ngân hơn 202 tỉ đồng.

Lũy kế, tính đến nay, Sở TN-MT đã thực hiện giải ngân được hơn 936 tỉ đồng; Sở LĐ-TBXH giải ngân hơn 643 tỉ đồng; UBND H.Long Thành giải ngân hơn 69 tỉ đồng; và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh giải ngân hơn 235 tỉ đồng.

Theo phân công, đối với dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay Long Thành. Sở TN-MT sẽ thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong vùng dự án. Sở LĐ-TBXH thực hiện đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tổ chức lại cuộc sống người dân vùng dự án.

UBND H.Long Thành thực hiện thu hồi đất, hỗ trợ, tái định cư cho người dân vùng dự án và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện xây dựng các khu tái định cư phục vụ bố trí tái định cư cho người dân.

Sân Bay Long Thành

Trước đó, về dự án giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành, Thủ tướng cho rằng còn chậm; đề nghị tỉnh phải tập trung cho công tác này; mục tiêu là cố gắng giải ngân số vốn hơn 17.000 tỷ đồng trong năm nay. Đây là số vốn lớn, cần tập trung sức lực, trí tuệ để làm tốt; góp phần xây dựng công trình quốc gia tầm cỡ. Trước hết là việc giải phóng mặt bằng để tiến hành thi công nhằm hoàn thành sân bay vào năm 2025 như Nghị quyết của Đảng, Quốc hội nêu.

Bất Động Sản Miền Nam