NP2 – [Hiếm] – Hẻm To – Cách 50m Trục Đường CMT8 – 2 Lầu Đẹp