Đồng Nai Bổ Sung KCN Trong Kiến Nghị Gần Đây với Trung Ương

Gần đây, Chính phú nhận được kiến nghị v/v Đồng Nai bổ sung KCN tại huyện Long Thành và huyện Cẩm Mỹ; để đón làn sóng chuyển dịch đầu tư sau dịch COVID-19.

Kịp Đón Đầu Làn Sóng Đầu Tư

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, hiện nay các nhà đầu tư đã lập đề xuất dự án đầu tư; trình UBND tỉnh Đồng Nai thẩm định; về cơ bản đáp ứng được các điều kiện để phát triển khu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

Để đảm bảo quỹ đất cho thu hút đầu tư, đón làn sóng chuyển dịch đầu tư sau đại dịch COVID-19; tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị Chính phủ chấp thuận bổ sung vào “Quy hoạch phát triển KCN giai đoạn 2020”; Đồng Nai bổ sung thêm một số khu công nghiệp với tổng diện tích 6.831ha.

3 KCN Nào Được Bổ Sung Ở Xã Nào?

Đồng Nai bổ sung KCN

– Long Đức – huyện Long Thành: Khu công nghiệp đô thị dịch vụ Long Đức; quy mô 550ha.

Đồng Nai bổ sung KCN

– Bàu Cạn và xã Tân Hiệp – huyện Long Thành: Khu công nghiệp đô thị dịch vụ Long Thành; quy mô khoảng 2.686ha.

Đồng Nai bổ sung KCN

– Xuân Quế và xã Sông Nhạn huyện Cẩm Mỹ: Khu công nghiệp đô thị dịch vụ Cẩm Mỹ; quy mô khoảng 3.595ha.

Theo quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt thì Đồng Nai có 35 Khu công nghiệp. Đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã thành lập được 32 khu, còn 3 khu công nghiệp đang hoàn tất thủ tục để nhanh chóng thành lập và mời gọi nhà đầu tư.

Hiện tỉ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp tại Đồng Nai là trên 80%. Diện tích còn lại để cho thuê phần lớn vướng mắc ở khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Bất Động Sản Miền Nam