cho-sai-gon-xua

Những Chợ Sài Gòn Xưa Nay Ra Sao?

Những khu chợ Sài Gòn xưa như chợ Cầu Muối, chợ Cầu Ông Lãnh đều đã đi vào dĩ vãng; chỉ còn trong tiềm thức của người ở lại …